За Нас

“Камъни и пясък” ЕООД е българският представител на австрийската компания “Kirchdorfer Gruppe” GmbH – най-големият производител в Австрия и Чехия на инертни материали, цимент, бетон и бетонови изделия.
“Камъни и пясък” ЕООД притежава и управлява три модерно оборудвани кариери за добив, преработка и продажба на широк асортимент от инертни материали (пясък, филц, баластра) в непосредствена близост до гр. София – “Пет могили”, “Долни Богров” и “Кривина”.
Добавъчните продукти са сертифицирани по БДС EN 12620.
Дружеството има сключени договори за дългосрочно сътрудничество и е предпочитан партньор и доставчик на водещите фирми, производители на бетон и бетонови изделия за София и региона.
Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2000.

Кариера “Пет Могили” е известна преди всичко с качествения филц и пясък, използвани за строителството в София и околностите.

Кариера “Кривина” се намира в източното софийско поле на около километър северно от село Кривина и в близост до село Долни Богров. Кариерата е открита през 1994г., а през пролетта на 2007г. е извършено радикално й преизграждане и модернизация.