баластра

Баластрата е зърнест материал, представлява смес от дребен добавъчен материал (пясък) и чакъл (едрина до 150 mm). Обикновено се добива в речните корита и тераси. След пресяване (фракциониране) от баластрата се получава съответно речен чакъл и пясък. Баластрата се използва при изграждането на насипи и пътни настилки, както и за производството на относително ниски класове бетон (до В15) и асфалтобетон. По-често баластрата се пресява, и двата ѝ компонента се използват поотделно, което позволява по-точното им дозиране.